Quyên góp

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận (NPO) được Bộ Y Tế tài trợ chỉ cho các dịch vụ liên quan đến cờ bạc. Để tiếp tục công việc của chúng tôi cho các khách hàng không liên quan đến cờ bạc, chúng tôi cần sự hỗ trợ và tài trợ từ cộng đồng. Chúng tôi hoan nghênh các khoản tài trợ liên tục, chẳng hạn như ủng hộ hàng tháng hoặc hỗ trợ một lần cho một trong các sự kiện hoặc chương trình của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cung cấp biên lai cho khoản đóng góp của bạn. Bạn cũng có quyền lấy lại thuế một phần ba khoản đóng góp của mình từ IRD vào cuối mỗi năm tài chính.

Sự đóng góp của bạn sẽ được cảm kích bởi tất cả các khách hàng chúng tôi và điều khích lệ cho nhân viên chúng tôi.

Nếu bạn muốn quyên góp trực tuyến, vui lòng tham khảo chi tiết tài khoản bên dưới. Vui lòng viết tên thật của bạn như là sự tham chiếu để chúng tôi cấp biên lai cho bạn.

  • Tên chủ tài khoản: Asian Family Services
  • Số tài khoản: 12-3110-0025560-00

Bạn cũng có thể đóng góp bằng séc qua bưu điện hoặc trực tiếp bằng tiền mặt.

Nếu bạn muốn biết thêm về cách đóng góp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 0800 862 342 (miễn phí) hoặc điền vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn.

Trở thành tình nguyện viên

AFS hoan nghênh bất kỳ ai trở thành tình nguyện viên để giúp hỗ trợ mọi người trong cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. AFS sẽ đào tạo đầy đủ để bạn cảm thấy tự tin và thoải mái. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn sự giám sát liên tục trong quá trình làm việc tình nguyện của bạn. Khi kết thúc hoạt động tình nguyện, chúng tôi sẽ trao cho bạn Giấy khen để ghi nhận đóng góp của bạn.
Các lĩnh vực chúng tôi cần tình nguyện viên hỗ trợ là:

  • Quản trị
  • Điều phối sự kiện
  • Hỗ trợ hội thảo AFS

 

Nếu bạn muốn biết thêm về việc trở thành tình nguyện viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 0800 862 342 (miễn phí) hoặc điền vào biểu mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn.

IMG 3036

Áp dụng Ngay

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.