Tư vấn là gì?

Tư vấn là một thuật ngữ nước ngoài đối với nhiều người nước châu Á. Không quen với việc tư vấn có thể khiến người Châu Á do dự khi tìm kiếm sự trợ giúp tư vấn.

Vì vậy, điều quan trọng là người Châu Á phải biết tư vấn là gì và nó hoạt động như thế nào. Tư vấn là một quá trình riêng tư và bí mật. Bạn nói chuyện một cách tự tin với một chuyên gia có kinh nghiệm, có trình độ, người sẽ làm việc với bạn để giúp bạn tìm ra cách đối phó hữu ích và lâu dài.

The attached video explains the 'counselling' in Vietnamese

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.