Sunjin Heo

Counsellor
  • Master's degree in Counselling (University of Waikato), Bachelor's degree in Social Science (University of Waikato)
  • Full member of NZAC and NZAC Committee member (Waikato Branch)
  • Worked at the Student Counselling Centre at the University of Waikato
  • Working as a counsellor and organisations coordinator at Diversity Counselling New Zealand and counsellor at the Waikato Korean Association in NZ
  • EAP provider
  • Fluent in English and Korean
  • Age group: 6 and above
  • Fees: $161 GST inclusive/hour
  • Services locations: Hamilton, Central Auckland, phone counselling and online Zoom counselling

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.