Linda Sun

Health Coach
  • Certificate in Liaison and Medical Interpreting from Auckland University of Technology + Diploma of Teaching Early Childhood.
  • 6 years of being a Medical Doctor in China with Bachelor Degree in Medicine.
  • Years of experience of being an Early Childhood Education Teacher in New Zealand and an administrator at Apollo Medical.
  • National Certificate in Business administration and Computing Level 4 (Medical Specialisation) from Manukau Institution of Technology
  • Bilingual in Mandarin and English.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.