Li Li

Social Worker
  • Registered social worker
  • Great passion for supporting Asian women and Youth
  • Caring and empathy with people
  • Mana-enhancing services
  • Strength-based approach and narrative therapy
  • Fluent in English and Mandarin

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.