Julia Zhu

Clinical Practice Leader
  • NZAC registered counsellor
  • Master's degree in Counselling (University of Auckland)
  • 10+ years’ experience in gambling, mental health, domestic violence and post-migration stress
  • Holistic approaches using Person-Centred Therapy, Cognitive Behavioural Therapy (CBT) and Mindfulness
  • Fluent in English, Mandarin and Cantonese

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.