Hong Yuan

Coordinator/Public Health Promoter
  • Social media specialist and public health promoter based in Wellington
  • Rich experience in editing, media operation and social media
  • Passionate about social networking, close community engagement, volunteering and social work
  • Chair of Wellington Young Chinese Union, volunteer at Te Kupenga Whakaoti Mahi Patunga and NZIFF
  • Service location: Wellington

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.