Danny Wu

Counsellor
  • Master's degree in Applied Social Work (Massey University)
  • Registered social worker
  • Have experience working in several different mental health services, e.g. youth respite centre and forensic mental health service
  • Uses strength-based, solution-focused and holistic approach in practice
  • Fluent in Mandarin and English

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.