Carmen Wang

Counsellor
  • Registered social worker
  • Master of Applied Social Work (Massey University)
  • Strength-based and solution-focused therapeutic approaches to empower clients to allow them to face challenges, make positive changes, and attain their life goals
  • Fluent in English, Cantonese and Mandarin

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.