Rajen Prasad

Board Member

Dr Rajen Prasad has had extensive experience in strategic development, governance, social policy and the social services as a senior practitioner, a researcher and an Associate Professor. He has led major human rights institutions in New Zealand focused on race relations and advocacy for families. He served as a New Zealand Member of Parliament for two terms. He has worked in Southern Africa and was the Commonwealth Secretary-General's Special Envoy to Lesotho. He serves on several governance boards including the University of Auckland. He also served as a Director and then as Chairman of Bank of Baroda New Zealand.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.