Understanding deaths by suicide in the Asian population of Aotearoa New Zealand | Te whakamārama i ngā mate whakamomori i te taupori Āhia i Aotearoa

In 2019, Asian Family Services worked with the Suicide Mortality Review Committee from Health Quality and Safety Commission New Zealand to look into suicide among the Asian community in New Zealand.

This report focuses on the impact of suicide on the Asian population of Aotearoa New Zealand. In reviewing death by suicide affecting Asian people, the Suicide Mortality Review Committee aims to reinforce previous work and highlight areas requiring action.

Xem hoặc Tải xuống tài nguyên

Suicide prevention

Thông tin này có hữu ích không?

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.