Five Ways to Wellbeing and the Green Modern Creative Comfort Zone - Thai Version

5 เทคนิคเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

การให้
ให้เวลากับตัวเอง
ความไพเราะในการพูด
การปรากฏตัวของคุณ
การให้ เป็นมากกว่าแค่การแบ่งปันสิ่งต่างๆ กับผู้อื่น มันคือการปลูกฝังความเอื้ออาทรและส่งเสริมเกื้อกูลของผู้คนในชุมชน การเสริมสร้างจิตสาธารณะของคนในสังคม มีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นกับความรู้สึกดี การช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงการแบ่งปันทักษะและข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมความรู้สึก เหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณค่าในตัวเอง และก่อให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ การให้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัย ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางสังคมที่แข็งแกร่งในวัยเด็ก และเห็นคุณค่าตนเองในวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานและมีเวลามากขึ้น

มีความกระตือรือร้น
ทำในสิ่งที่สามารถทำได้
สนุกกับสิ่งที่ทำ
เคลื่อนไหวอารมณ์
งานวิจัยเผยให้เห็นว่าการออกกำลังกายมีส่วนช่วยให้มีความสุขสบาย ช่วยลดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล ซึ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัยและแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียความทรงจำจะทำให้ช้าลงด้วย หลักฐานบ่งชี้ว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเอง,สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ และสามารถเรียนรู้กับมันได้ดี นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์ในการเข้าสังคมอีกด้วย การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องมีพลังพิเศษเพื่อให้เกิดประโยชน์ ถ้าออกกำลังกายสามถึงห้าครั้งต่อสัปดาห์ ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้,แต่ถ้าออกกำลังกายบ่อยๆ ไม่ถึง10 นาที ช่วยทำให้มีการปรับเปลี่ยนร่างกายในทางที่ดีขึ้นได้

หมั่นศึกษาหาความรู้
เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ
มองหาโอกาสที่เข้ามา
เซอร์ไพรส์ตัวเองอยู่เสมอ
การเรียนรู้ ความอยากรู้อยากเห็น และการตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัย สำหรับเด็ก เป็นการนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสังคมในเชิงบวก ส่วนผู้ใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มความกระตือรือร้น อยากมีส่วนร่วมมากขึ้น ยังแสดงให้เห็นว่าอีกว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในหลายปีต่อมา โดยเฉพาะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นรวมการตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งทำให้เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป้าหมายเกิดขึ้น มุ่งเน้นในเชิงบวก และสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคล การเรียนรู้จึงเป็นมากกว่ากิจกรรมเพื่อการศึกษาในระบบ ยังรวมถึงแนวทางในการพัฒนาการทางจิตใจและภาวะจิตด้วย

จดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ
ชื่นชมสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
ดื่มด่ำกับช่วงเวลาดีๆ
การพัฒนาทักษะจะเพิ่มการรับรู้ได้ทันที ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ภายในหรือรอบๆตัวเรา ช่วยทำให้เกิดความสุขกายสบายใจได้ แม้แต่หลักสูตรระยะสั้นที่สอนเทคนิคง่ายๆ สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้นอีกหลายปี
มีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับการเจริญสติ แสดงให้เห็นถึงผลเชิงลึก ซึ่งรวมถึงความตระหนักรู้ในตนเองที่เพิ่มขึ้น และยังแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ที่เปิดกว้างมีค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม และความสนใจของตนเอง การปรับให้เข้ากับค่านิยมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะฝังแน่นเมื่อกาลเวลาผ่านไป ความผาสุกสุขกายสบายใจ ยังรวมถึงความกตัญญู การให้อภัย การไตร่ตรอง และพัฒนาการต่างๆอีกด้วย

เชื่อมโยงความสัมพันธ์
พูดคุยและรับฟังเรื่องราวต่างๆ
เจอกันที่เดิม
ความรู้สึกผูกพัน
ความรู้สึกใกล้ชิดและเห็นคุณค่าของผู้อื่น เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในทุกช่วงวัย ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในสังคมมีความสำคัญต่อสุขภาพจิตและยังเป็นเกราะป้องกันโรคทางจิตอีกด้วย ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้มแข็งควรได้รับการสนับสนุน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และมีเป้าหมาย และยังรวมถึงเครือข่ายทางสังคมในวงกว้าง ที่มีบทบาทสำคัญต่อความรู้สึกผูกพันและเห็นคุณค่าในตนเองเช่นกัน ข้อความสำคัญของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ คือการให้เวลาและพื้นที่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้กว้างขึ้นเพื่อความเป็นอยู่และสวัสดิภาพที่ดีของชุมชน ดังนั้นการกระทำที่มุ่งความสนใจไปที่ผลประโยชน์เฉพาะตัวของบุคคลเพียงอย่างเดียวจะไม่เป็นผลดีเท่ากับการกระทำที่เน้นถึงความสำคัญของการส่งเสริมเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้อื่น

 

View or Download resources

Five Ways To Wellbeing Thai Green Modern Creative Comfort Zone Poster - Thai

Is this information useful ?

Subscribe to our newsletter

We respect your privacy and do not tolerate spam.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.