A Suicide Prevention Resource for Korean People

In this video, we invited Dr Aram Kim (Psychiatrist), Dr Chohye Park (Psychiatrist), Hyunok Jeon (Clinical psychologist), and Imsoo Kim (Counsellor at Asian Family Services) to share insight on suicide harm. The video is presented in Korean and is the intended Korean viewers. One of our Korean counsellors, Sunjin Heo, translated the video subtitles from Korean to English.

We also released a comprehensive report called, "Report on the development of a suicide prevention resource for Korean people, October 2019".

Xem hoặc Tải xuống tài nguyên

Korean Korean Suicide Prevention Resources Development Oct2019 Pdf

Thông tin này có hữu ích không?

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.