2022 Vaccination Event - Wellington

11/09/2022 11:00 SA
Loa - Wellington Chinese Association, Asian Family Services, Tu Ora Compass Health
Vị trí - Walter Nash Centre, 22/26 Taine Street, Taita, Lower Hutt

Chi tiết hội thảo

Get vaccinated and get free Asian food

 

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.