2022 Vaccination Event - Auckland

10/09/2022 11:00 SA
Loa - Asian Family Services, NRHCC, Ministry for Ethnic Communities
Vị trí - Tri Duc Temple, 321 Massey Road, Mangere East, Auckland

Chi tiết hội thảo

Get vaccinated and get free Asian food

 

 

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.