Jerry Dai

Health Promoter/Counsellor
  • PhD in Psychology (University of Canterbury)
  • 20+ years of experience in adamic (behavioural science), tertiary administration, media and community work
  • Fluent in Mandarin and English
  • Service location: Christchurch

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không dung thứ cho thư rác.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Google được áp dụng.